Krepšelis

Krepšelis tuščias

Pirkimo ir grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas elektroninėje parduotuvėje https://p9klinika.lt (toliau – P9 klinika).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į galiojančius teisės aktų reikalavimus.

1.3. Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje https://p9klinika.lt gali:

veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;

nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie disponuoja savo pajamomis;

juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje https://p9klinika.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas, el. paštas, gimimo data, sąskaitos rekvizitai ir kt.), pateikti elektroninėje parduotuvėje https://p9klinika.lt, yra laikomi konfidencialia informacija.

2.2. Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami prekių pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui.

2.3. Pirkėjas sutinka gauti informacinius pranešimus, susijusius su užsakymu, mokėjimu ir pristatymu, nurodytu el. pašto adresu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, informuojant Pardavėją elektroniniu paštu, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas, taip pat pateikti teisingą informaciją, būtiną prekių pristatymui.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir nurodytomis sąlygomis.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos nurodomos eurais, įskaitant PVM, neįtraukiant pristatymo išlaidų.

5.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti elektronine bankininkyste arba kitais sutartyje nurodytais būdais.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekių pristatymo sąlygos ir kainos nurodomos pirkimo metu. Prekės pristatomos naudojant „Omnisend” paslaugas.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka vykdoma pagal galiojančius teisės aktus.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimą ar klaidas, atsiradusias dėl neteisingai pateiktos Pirkėjo informacijos.

8.2. Bet kokius ginčus šalys stengiasi išspręsti derybų būdu, o nesutarus – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos https://p9klinika.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateikiamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali skirtis nuo realių dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

9.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia gamintojo garantiją, kurios konkretus terminas ir sąlygos nurodomi prekės aprašyme.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas leidžia Pirkėjui jas naudoti iki nurodyto termino pabaigos.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar keisti prekes pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10.2. Prekių grąžinimas vykdomas informuojant Pardavėją elektroniniu paštu, pateikiant prekių grąžinimo prašymą ir grąžinamų prekių sąrašą.

10.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

prekė turi būti nenaudota ir nepažeista;

prekė turi būti grąžinta originalioje pakuotėje;

būtina pateikti įsigijimo dokumentus.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Kylančius ginčus šalys stengiasi išspręsti derybų būdu. Jeigu susitarimas neįmanomas, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

12. Taisyklių keitimas

12.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti šias taisykles, paskelbdamas apie tai elektroninėje parduotuvėje https://p9klinika.lt.

12.2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, ir jie taikomi visiems po to įvykdytiems užsakymams.

Kontaktai

UAB „P9 klinika”
Įmonės kodas: 305706165
PVM mokėtojo kodas: LT100013980211
Telefonas: +370 694 65000
El. paštas: info@p9klinika.lt